Page 4 - Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület alapítása
P. 4

AZ UNESCO FENNÁLLÁSA 70. ÉVFORDULÓJÁNAK
                 EMLÉKÉRE címmel
          az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága felhívására
       megjelent kötetben szereplő tanulmányok 2015-ben készültek
            az UNESCO 70. évfordulója alkalmából.
          © Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, 2016.
                  www.unesco.hu

                TARTALOMJEGYZÉK

                   KÖSZÖNTŐ
                   Balog Zoltán
              az emberi erőforrások minisztere
     Idézet a Köszöntőből
     Az UNESCO a legjobb értelemben vett, nemzetek közötti szellemi és kultu-
     rális kapcsolatok színtere, intellektuális műhely, referencia-központ, kon-
     szenzusteremtő világfórum. Az elmúlt évtizedekben Magyarország az UNES-
     CO segítségével bebizonyíthatta, hogy kulturálisan és a tudományok terén
     egyértelműen a világ élvonalában a helye. Büszkék lehetünk magyar szakem-
     bereinkre, akik magas színvonalú szakmai munkájukkal hozzájárulnak az
     UNESCO célkitűzéseinek megvalósításához, és a bizottsági üléseken nem-
     csak hazánk, hanem a nemzetek közös érdekeit és értékeit is képviselik.(…)

              A MÚLT, A JELEN ÉS A JÖVŐ

     Hudecz Bálint
      70 éves az UNESCO: kezdeti remények és a politikai realitás ...... 13
     Balázs Ervin
      Az UNESCO világméretű programja a biotechnológia fejlesztésére . . 26
     Érdiné dr. Szekeres Rozália – Koczka Krisztina
      „Ember és bioszféra” (MAB) program......................... 29
     Fejérdy Tamás – Soós Gábor
      30 év – a Világörökség egyezmény magyarországi megvalósításának
      (1985–2015) mérföldkövei ................................ 37
     Tóth J. Attila
       A víz alatti kulturális örökség védelme és az UNESCO 2001. évi
      egyezménye ............................................ 54
     Z. Karvalics László
       Infokommunikáció, az információs társadalom és az UNESCO:
      párhuzamos történelmek .................................. 63


     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9