Page 7 - Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület alapítása
P. 7

A PsAlmus HumAnus művészetpedagógiai egyesület
               megalapítása és tevékenysége
     A Psalmus Humanus Művészetpedagógia Egyesület
     e jubileumi kiadványban az alábbi módon foglalta össze
     az alapítása óta eltelt éveinek eseményeit

      PSALMUS HUMANUS INTEGRÁLT MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI
         PROGRAM − ÓVODÁTÓL A TANÁRKÉPZÉSIG –

                 K. Udvari Katalin
              (zenetanár, a Psalmus Humanus
           Művészetpedagógiai Egyesület alapító elnöke)

      „Nemcsak a tudomány különféle ágai tartoznak össze, és mindegyik megsínyli,
      ha túlságosan bezárkózik szakmája szűk körébe, hanem a tudomány és a
      művészet sem lehet el egymás nélkül. A tudós annál különb, minél több van
      benne a művészetekből és viszont.”
                               (Kodály Zoltán)

     A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület által kidolgozott peda-
     gógiai program jó példa az UNESCO alapokmányában lefektetett célok
     megvalósítására, abban kiemelten a nevelésügy, a kultúra és a tudomány
     szimbiózisára. Az egyesület által felkutatott és felkarolt művészeti műhelyek
     pedagógiai munkájukkal, elméleti-gyakorlati tevékenységükkel példát mu-
     tatnak és segítséget nyújtanak az UNESCO oktatási-nevelési stratégiai cél-
     kitűzéseinek megvalósításához.
      Ennek főbb összetevői:
      • az „oktatás mindenki számára” elve és gyakorlata (közoktatás-tanár-
       képzés),
      • a minőségi oktatás biztosítása a nevelésügy teljes területén,
      • válaszadás a növekvő szociális kihívásokra a művészeti nevelés eszkö-
       zeivel, a társadalom hátrányos rétegei számára,
      • a kreativitás és fenntarthatóság kapcsolatában a figyelem felhívása arra
       a megállapításra, hogy az élet minőségével összefügg, mekkora hang-
       súlyt kap oktatási rendszerünkben a művészetoktatás (ha a személyes
       képzeletnek és értékválasztásnak nagyobb teret hagyunk, akkor a fej-
       lesztés eszközével a fenntartható fejlődés aktív résztvevőivé válhatunk),
      • nemzeti szellemi örökségünk védelme,
      • a kulturális sokszínűség bemutatása és a kultúrák közötti párbeszéd
       lehetősége hazai és nemzetközi fórumokon.

     A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület az UNESCO Magyar
     Nemzeti Bizottságának együttműködő partnere. Többéves közös munka

                                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12