Page 10 - Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület alapítása
P. 10

Psalmus Humanus művészetpedagógiai egyesület

     fordított időt, kétségbe vonva a gyerekkori művészeti nevelés fontosságát.
     Nincs igazuk, mert a gyermekek legkönnyebben énekkel, zenével, tánccal,
     rajzzal képesek kifejezni érzéseiket és gondolataikat, ami nagymértékben
     segíti a mással nem pótolható érzelmi nevelésüket. Azonban sajnálatos mó-
     don a közéletben kevéssé ismertek a művészeti nevelés hatásával kapcsola-
     tos, főként a ’90-es évektől ismertté vált társadalom- és természettudományi
     vizsgálati eredmények is, amelyek mindezeket a megállapításokat egybe-
     hangzóan alátámasztják.

     „A zene mindenkié!” De hogyan tehetjük azzá? - mondta Kodály Zoltán Való-
     ban, hogyan őrizhetjük meg Kodály nevelési elveit a 21. században? Erre a
     kérdésre keresve a választ dolgozta ki egyesületünk a nemzeti örökségünket
     képviselő, a kodályi zenepedagógiai koncepcióra alapozott, valamint a leg-
     újabb fejlesztőpedagógiai, pszichológiai és fiziológiai kutatási eredmények-
     re is épülő Psalmus Humanus integrált művészetpedagógiai programot.
     A kiválasztott, és a gyakorlatban évek óta eredményesen működő model-
     lértékű művészeti metódusok segítik a gyermekek egészséges személyiségé-
     nek kifejlődését, bizonyítják a művészeti nevelés sokszínűségét, sokirányú
     pozitív hatását, valamint annak esztétikai értéke mellett társadalmi hasznos-
     ságát is.
       A munkánkban iránytűnek tekintettük Barkóczi Ilona és Pléh Csaba
     pszichológus professzorok Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai
     hatásvizsgálata című tanulmányát.
       (Az 1968 és 1972 között folytatott vizsgálat eredménye könyv alakban
     is megjelent a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet megbízásából a Bács
     megyei Lapkiadó Vállalatnál, Kecskemét, 1978. Szerk.: dr. Kárpáti Imréné.)
     Bolti árusítására nem került sor, bolti forgalomba nem került.


     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15